JCB Bandgrävare

33746_500341
33560_500341
34741_500341

Dokument:
JCB Bandgrävare Broschyr

Säljare:

Kristofer Holmberg, Växjö
0470-744035
kristofer.holmberg@sundahls.se

Jörgen Ivarsson, Växjö
0470-744018
jorgen.ivarsson@sundahls.se

Jens Bengtsson, Karlskrona
0455-59601
jens.bengtsson@sundahls.se