JCB Mini/Midi Grävare

Hög prestanda i kompakt format.

31846_500341
jcb_80261

Dokument:
JCB Kompaktgrävare Broschyr

Säljare:

Kristofer Holmberg, Växjö
0470-744035
kristofer.holmberg@sundahls.se

Jörgen Ivarsson, Växjö
0470-744018
jorgen.ivarsson@sundahls.se

Jens Bengtsson, Karlskrona
0455-59601
jens.bengtsson@sundahls.se